Λεμεσός πόλη

Εμπόριο

Image

Η Λεμεσός αποτελεί σήμερα το δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό κέντρο της Κύπρου μετά τη Λευκωσία. Στην ανάπτυξή της έχουν συντελέσει δυο σημαντικά γεγονότα, η δημιουργία της μεγάλης βρετανικής στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Ακρωτηρίου - Επισκοπής και η τουρκική εισβολή του 1974 που είχε σαν αποτέλεσμα τη μετακίνηση σημαντικού πληθυσμού στην πόλη.

 

Το 1976 στην περιοχή των δημοτικών ορίων της Λεμεσού υπήρχαν 2.543 εμπορικές μονάδες που απασχολούσαν 5.204 άτομα και κατανέμονταν στους ακόλουθους κλάδους:

 

Μονάδες Άτομα
Συσκευασία και εξαγωγή γεωργικών προϊόντων 51
Χονδρικό εμπόριο 994
Λιανικό εμπόριο 2.770
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 1.190
Άλλοι εμπορικοί κλάδοι 199

 

Η απασχόληση στους κλάδους της συσκευασίας και εξαγωγής γεωργικών προϊόντων, του χονδρικού εμπορίου, του λιανικού εμπορίου, και των εστιατορίων και ξενοδοχείων παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξεως του 34,8% το 1980. Κατά κλάδο οι αριθμοί φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Μονάδες Άτομα
Συσκευασία και εξαγωγή γεωργικών προϊόντων 140
Χονδρικό εμπόριο 1.047
Λιανικό εμπόριο 3.496
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 2.065

 

Τα εμπορικά καταστήματα είναι συγκεντρωμένα κατά κύριο λόγο στην περιοχή του παλαιού κέντρου της πόλης, κατά μήκος των κυρίων δρόμων, της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, και των δρόμων που ενώνουν αυτή την λεωφόρο με την κεντρική εμπορική περιοχή, και στην τουριστική περιοχή κατά μήκος της παραλίας. Το κύριο χαρακτηριστικό της γεωγραφικής κατανομής των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου είναι η διασπορά τους σε μεγάλη έκταση.

 

Το μέγεθος των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου είναι βασικά μικρό και ο αριθμός των απασχολουμένων κατά μονάδα το ίδιο μικρός. Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται μια αύξηση του μεγέθους των καταστημάτων καθώς και του αριθμού των απασχολουμένων κατά μονάδα.

 

Τα εστιατόρια και οι καφετέριες τοποθετούνται στις περιοχές που απαντώνται και τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, αλλά υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση για την παραλιακή περιοχή και το κέντρο της πόλης. Η συσκευασία και εξαγωγή γεωργικών προϊόντων απαντάται κυρίως στην περιοχή της μεικτής βιομηχανικής ζώνης, στην περιοχή του λιμανιού. Τέλος, τα γραφεία προτιμούνται στις κεντρικές περιοχές και βρίσκονται, κυρίως, πάνω από τα καταστήματα και στους ψηλούς ορόφους των πολυκατοικιών.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image