Λεμεσός πόλη

Πληθυσμός

Image

Η πόλη της Λεμεσού γνώρισε συνεχή πληθυσμιακή αύξηση από το 1881 μέχρι σήμερα. Κατά την πρώτη επίσημη απογραφή πληθυσμού του 1881 οι κάτοικοί της ανέρχονταν στους 6.131. Το 1931 αυξήθηκαν στους 15.349, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 150,3% μεταξύ των δυο απογραφών πληθυσμού. Μεγάλη ανάπτυξη πληθυσμού σημειώθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, σαν αποτέλεσμα κυρίως της αστυφιλίας που άρχισε να αναπτύσσεται. Η εξεύρεση απασχόλησης και η βελτίωση του επιπέδου ζωής ήσαν οι κυριότεροι λόγοι για τη μετακίνηση αυτή. Το 1946 οι κάτοικοι της Λεμεσού ήσαν 22.799 (18.811 Ελληνοκύπριοι, 3.459 Τουρκοκύπριοι και 529 άλλων εθνικοτήτων) ενώ το 1960 ανήλθαν στους 43.593 (31.263 Ελληνοκύπριοι, 6.115 Τουρκοκύπριοι, 5.296 Βρετανοί και 919 άλλων εθνικοτήτων). Το 1973 η Λεμεσός εκατοικείτο από 34.206 Ελληνοκυπρίους, 11.291 άλλων εθνικοτήτων (κυρίως Βρετανούς) και από αριθμό Τουρκοκυπρίων που δεν καθορίζονται στην επίσημη απογραφή πληθυσμού, αλλά υπολογίζονται στους 6.650 (καταμέτρηση των Τουρκοκυπρίων δεν ήταν δυνατή λόγω της ανώμαλης κατάστασης από την ανταρσία τους).

 

Η τουρκική εισβολή του 1974 επέδρασε σημαντικά στην πληθυσμιακή δομή της πόλης της Λεμεσού, η οποία δέχθηκε ένα μεγάλο αριθμό Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από διάφορες κατεχόμενες περιοχές του νησιού, ιδιαίτερα από την Αμμόχωστο, ενώ ταυτόχρονα εγκατέλειψαν την πόλη οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοί της. Στην περιοχή της Λεμεσού δημιουργήθηκαν 4 κυβερνητικοί οικισμοί στέγασης προσφύγων με σύνολο 605 οικιστικών μονάδων. Οι οικισμοί αυτοί είναι ο Κάψαλος, τα Τσιφλικούδια, η Ομόνοια και η Καθολική. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 1976, κατοικούσαν τότε στην πόλη της Λεμεσού 26.551 Ελληνοκύπριοι εκτοπισμένοι.

 

Το 1982 η Λεμεσός είχε 74.782 κατοίκους και ήταν ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό οικισμός της ελεύθερης Κύπρου. Το 1992 η Λεμεσός είχε 87.136 κατοίκους. Ο πληθυσμός της Λεμεσού το 2001 ανερχόταν στους 94.250 κατοίκους.

 

Αναλυτικά και σύμφωνα προς τις επίσημες απογραφές πληθυσμού, η εικόνα που παρουσίασε η Λεμεσός έχει ως εξής:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 6.131 
1891 7.388 
1901 8.298 
1911 10.302 
1921 13.302 
1931 15.349 
1946 22.799 
1960 43.593 
1973 45.497* 
1976 62.116 
1982 74.782 
1992 87.136 
2001 94.250 
2011 101.000
2021 108.105

 

*Δεν περιλαμβάνονται οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της πόλης, που υπολογίζεται ότι ανέρχονταν στους 6.650 περίπου.

 

Στους αριθμούς των δυο τελευταίων απογραφών πληθυσμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός η αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων κατοίκων της πόλης που μεταφέρθηκαν στις κατεχόμενες από τους Τούρκους εισβολείς περιοχές της Κύπρου, κι αφετέρου η μαζική εγκατάσταση Ελληνοκυπρίων προσφύγων στην πόλη.

 

Ο πληθυσμός της πόλης χαρακτηρίζεται από χαμηλή γεννητικότητα. Το ποσοστό των παιδιών κάτω των 15 χρόνων μειώθηκε. Η πυραμίδα ηλικιών βρίσκεται μεταξύ εκείνης των αναπτυσσομένων χωρών, που έχουν πλατιά βάση και εκείνης των ανεπτυγμένων χωρών που έχουν πλατιά κορυφή, σαν αποτέλεσμα του μεγάλου ποσοστού των ηλικιωμένων ατόμων.

 

Στο κέντρο της πόλης οι πυκνότητες πληθυσμού είναι μεγαλύτερες, ενώ πέφτουν σταδιακά με την αύξηση της απόστασης απ' αυτό. Σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις της Κύπρου, η Λεμεσός έχει ψηλότερες πυκνότητες, δηλαδή είναι πόλη πιο συγκεντρωμένη.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image