Δίχωρον

Έτσι λέγεται το μεγάλο κύριο δωμάτιο του αγροτικού κυπριακού σπιτιού, που λέγεται επίσης και σπίτιν (το) ή σπιθκιά (η). Λέγεται δίχωρον (=δύο χώροι) επειδή συνήθως είναι μεγάλων διαστάσεων και για σκοπούς στήριξης της στέγης χωρίζεται στη μέση με διάφορους τρόπους: είτε με μεγάλο δοκάρι (τη λεγόμενη νευκάν) που πολλές φορές ενισχύεται και στο κέντρο της κάθετα με ξύλινο πάσσαλο, είτε με καμάρα εσωτερική.