Δάφνη

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε εδώ και πολλά χρόνια και που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι’ αυτόν, που όμως βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου. Στον χάρτη του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος ως Dafno, σε περιοχή βορειοδυτικά του χωριού Επταγώνια (Astagonia) στην επαρχία Λεμεσού.

 

Εξάλλου ο Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) δίνει τη μόνη πληροφορία που έχουμε για τον οικισμό αυτό, που όμως τον γράφει στον πληθυντικό: Daphnes (Δάφνες). Κατά τον Φλώριο, όταν ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ προέβη, μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, σε ανακατανομή των κυπριακών φέουδων, εκχώρησε τις Δάφνες στον αξιωματούχο Λουδοβίκο Μεριέ, μαζί με τα χωριά Άγιο Σέργιο, Πλατανιστάσα, Δάλι, Δύμες και Αγία Μαργαρίτα των Πελεντρίων. Ο Φλώριος αναφέρει ότι οι Δάφνες ήταν «πραστείον της Σάταινας», μη υπάρχοντος σήμερα οικισμού. Άγνωστο και το πού ακριβώς βρισκόταν η Σάταινα, ίσως να επρόκειτο για τον οικισμό που σε μερικούς παλαιούς χάρτες σημειώνεται ως Sasona, σε περιοχή βορειοδυτικά του χωριού Ορά.

   

Ωστόσο, ως «πραστείον», οι αναφερόμενες Δάφνες πιθανώς να ήταν άλλος οικισμός από τη σημειωμένη σε παλαιούς χάρτες Δάφνη.

 

Φαίνεται ότι ο οικισμός της Δάφνης υπήρξε φέουδο κατά τις περιόδους της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας, αλλά διαλύθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας από άγνωστη αιτία.