Μοναστήρι Μεγάλου Αγρού

Οι κάτοικοι το κατεδάφισαν με επίσημη τελετή

Το μοναστήρι του Μεγάλου Αγρού διέθετε ναό ξυλόστεγο, τρίκλιτο και πλινθόκτιστο, που ήταν κατάγραφος με τοιχογραφίες. Ο ναός αυτός, υπήρξε θύμα της διαμάχης των κατοίκων του Αγρού και της Εκκλησίας. Προκειμένου οι κάτοικοι του χωριού να κερδίσουν την μακρόχρονη διαμάχη τους με τη μητρόπολη Κιτίου ως προς τα δικαιώματα στα κτήματα του μοναστηριού, κατεδάφισαν με επίσημη τελετή τον ναό του μοναστηριού στις 21 Μαϊου 1894.