Νικόλαος άγιος, Κελοκέδαρα

Image

Από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Φιλούσα Κελοκεδάρων σώζεται μόνο η ερειπωμένη μικρή ξυλόστεγη εκκλησία από την οποία προέρχεται η εικόνα του αγίου Νικολάου που βρίσκεται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο της Μητροπόλεως Πάφου.