Κουζαπάντ Kuzaband ή Κουζαπάντα

Image

Μεσαιωνική ονομασία του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στον Κουτσοβέντη, που απαντάται σε μερικές ανατολικές (αραβικές) πηγές κι αποτελεί, πιθανότατα, παραφθορά του ονόματος Κουτσοβέντης.