Ακάμας Χερσόνησος

Τα καταστροφικά δικαιώματα των Βρετανών

 Ένα παράρτημα των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου για εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας έδινε στους Βρεττανούς το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ένα μεγάλο μέρος της περιοχής του Ακάμα για στρατιωτικές ασκήσεις. Το δικαίωμα των Βρεττανών κάλυπτε ολόκληρη την έκταση από το ακρωτήρι Αρναούτης μέχρι το νησάκι του Αγίου Γεωργίου στην ΒΑ. ακτή της χερσονήσου, και μέχρι το νησάκι των Καννουδιών στη ΝΔ. ακτή (βλέπε σχεδιάγραμμα). Το δικαίωμα των Βρετανών επεκτεινόταν και στη γύρω θαλάσσια έκταση. Η περιοχή αυτή του Ακάμα μπορούσε να χρησιμοποιείται από τα αγγλικά στρατεύματα για ασκήσεις βολής ή και για στρατιωτική εκπαίδευση κάθε είδους, περιλαμβανομένου και του ναυτικού βομβαρδισμού, στο δυτικό τμήμα. Ασκήσεις βολής με πραγματικά πυρά μπορούσαν να γίνονται μέχρι και 70 μέρες κάθε χρόνο, ενώ ασκήσεις ναυτικού βομβαρδισμού μπορούσαν να γίνονται μέχρι και 10 μέρες κάθε χρόνο. Τις μέρες αυτές, καθώς και όλες τις άλλες που δικαιούνταν να βρίσκονται εκεί αγγλικά στρατεύματα για ασκήσεις χωρίς πραγματικά πυρά, η περιοχή αποκλειόταν από Άγγλους στρατιώτες και η είσοδος σ' αυτήν απαγορευόταν σε όλους τους επισκέπτες. Παρεμποδίζονταν επίσης οι ψαράδες της περιοχής. Οι Βρετανοί άρχισαν να χρησιμοποιούν τον Ακάμα για στρατιωτικές ασκήσεις από το 1960, μέχρι δε το 1979 τον χρησιμοποιούσαν σποραδικά.

 

Η παρουσία στην περιοχή αγγλικών στρατευμάτων και η από μέρους των χρησιμοποίηση πραγματικών πυρών συνιστά σήμερα τον μεγαλύτερο κίνδυνο για καταστροφή του Ακάμα, για μια ανεπανόρθωτη καταστροφή που πρέπει να προληφθεί. Ήδη ένα τμήμα της περιοχής έχει ερημωθεί από τη χρήση πραγματικών πυρών που όχι μόνο ανέσκαψαν το τοπίο αλλά προκάλεσαν και επανειλημμένες πυρκαγιές. Η θαλάσσια πανίδα της περιοχής διατρέχει επίσης πολύ μεγάλο κίνδυνο. Περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις όχι μόνο εξέφραζαν συνεχώς, κατά τη δεκαετία του 1990, τις έντονες διαμαρτυρίες τους για τις ασκήσεις των Βρεττανών στον Ακάμα, όχι μόνο προέβαιναν σε διεθνείς καταγγελίες, αλλά προχωρούσαν και σε επί τόπου κινητοποιήσεις προς παρεμπόδιση της διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων. Το όλο ζήτημα συζητήθηκε και μεταξύ των κυβερνήσεων Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Βρεττανοί αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις ασκήσεις, και τέλος να τις τερματίσουν οριστικά στα τέλη της δεκαετίας.  Σήμερα η περιοχή έχει ανακηρυχθεί σε πάρκο και συζητούνται τρόποι λελογισμένης αξιοποίησης του με βάση το λεγόμενο διαχειριστικό σχέδιο Ακάμα.