Κλείδες ή Κληίδες ακρωτήρι

Image

Αρχαία ονομασία του ακρωτηρίου του Αποστόλου Ανδρέα, που απαντάται σε φιλολογικές πηγές.

 

Ο Ηρόδοτος (Ε', 108.2), διηγούμενος τα γεγονότα της επανάστασης των Κυπρίων κατά των Περσών υπό τον Ονήσιλο, το 497 π.Χ., αναφέρει τις Κληίδες ως ακρωτήριο που το περιέπλευσαν τα φοινικικά καράβια: ...τῇσι δε νηυσί οι Φοίνικες περιέπλεον τήν ἄκρην αἵ καλοῦνται Κληίδες της Κύπρου...

 

Σε  ένα επίγραμμα, εξάλλου, για κάποιον Τίμαρχο, αναφέρεται πως αυτός είχε χαθεί μαζί με το καράβι του στις Κληίδες της Κύπρου, τις «απομακρυσμένες ακτές της Σαλαμίνος»:

 

Κληῖδες Κύπρου σε καί   ἐσχατιαί Σαλαμῖνος,

Τίμαρχ' ὑβριστής τ' ᾤλεσε Λίψ ἄνεμος, νηΐ τε σύν φόρτῳ τε...

 

Ο Ησύχιος, στη λέξη Κλεῖδες, σημειώνει: ἄκρα τῆς Κύπρου.

 

Επίσης, ο Κλαύδιος Πτολεμαίος σημειώνει: Οὐρά βοός ἤ Κλεῖδες ἄκρα, και δίνει για το ακρωτήρι γεωγραφικό μήκος 67°30' και γεωγραφικό πλάτος 35°50'.

 

Ο Πλίνιος αναφέρει επίσης (Naturalis Historia, 5,35.129) ότι το ολικό μήκος της Κύπρου από το ακρωτήρι Κλείδες μέχρι τον Ακάμα (Clidas et Acamanta) είχε ορισθεί από τον Αρτεμίδωρο σε 162,5 ρωμαϊκά μίλια (239.200 μέτρα) και από τον Τιμοσθένη σε 200 (294.400 μέτρα).

 

Απέναντι από το ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα (που εκτός από Κλείδες και Βοός Οὐρά ονομαζόταν και Δεινάρειτον ή Δημάρητον), υπάρχουν τα μικρά νησιά που τόσο κατά την Αρχαιότητα όσο κι αργότερα και σήμερα, ονομάζονται επίσης Κλείδες.