Κάβα

Μεσαιωνική ονομασία του λόφου και της περιοχής Άρωνα στην Αθαλάσσα, νοτιοανατολικά της Λευκωσίας, όπου κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας υπήρχε φρούριο αλλά και μεγάλο εξοχικό βασιλικό ενδιαίτημα και αγρόκτημα με εκτενείς κήπους. Ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει «εξοχική όμορφη κατοικία με κήπο και αμπελώνα» που είχε δημιουργήσει ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Α’ (1385 – 1398). Εξαίρετη περιγραφή του κτήματος κάνει ένας ευγενής επισκέπτης, ο Νίκολο Γ’ ντ’ Έστε, που φιλοξενήθηκε εκεί το 1412, λίγα χρόνια πριν από την καταστροφή του από τους Μαμελούκους της Αιγύπτου.

           

(Δες σχετικά και στα λήμματα Αθαλάσσα και Άρωνας. Για το εκεί φρούριο δες λήμμα Λα Κάβα κάστρο).