Καλό ή Κάτω Χωριό Λευκάρων

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον ιστορικό του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο, ως Calochorio de Levcara, και προφανώς θα βρισκόταν κάπου στην περιοχή των Λευκάρων. Σε μία, ωστόσο, περίπτωση (στην γαλλική έκδοση του έργου του Βουστρωνίου), ο οικισμός αναγράφεται ως Catochorio de Levcara, ενώ στην αντίστοιχη ιταλική η γραφή είναι Calochorio. Δεν είναι βέβαιο εάν η ορθή ονομασία ήταν Καλό Χωριό και όχι Κάτω Χωριό.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει ότι το Calochorio ανήκε, κατά τα μέσα του 15ου αιώνα, στον ευγενή Πέτρο Ντάβιλα που υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της Κύπρου επί ημερών του βασιλιά Ιακώβου Β' (1460-1473) και των χρόνων που ακολούθησαν (δες λήμμα Δάβιλα ή Ντάβιλα Πέτρος).

 

Στον ίδιο, ισπανικής καταγωγής ευγενή, ανήκαν τότε και τα χωριά Γεροσκήπου, Τίμη, Μαντριά, Κολώνη, Χόρταινη, Τρεμιθούσα, Ψαθί, Άγιος Θεόδωρος και Ρωμανό, πάντοτε κατά τη μαρτυρία του Φλωρίου Βουστρωνίου. Ο ίδιος αναφέρει επίσης ότι αργότερα (μάλλον μετά τη φυγή του Ντάβιλα από την Κύπρο επειδή θεωρήθηκε από τους Βενετούς επικίνδυνος για τα συμφέροντα των ιδίων στην Κύπρο) το Calochorio (ή και Catochorio) ευρισκόταν υπό την ιδιοκτησία ενός ιερωμένου, του αδελφού Ιωάννη Τορέλ (fra Gioan Torel).

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό. Ωστόσο δεν θα ήταν ιδιαίτερα παράτολμο να υποτεθεί ότι αυτό το Καλό Χωριό ή και Κάτω Χωριό των Λευκάρων θα μπορούσε να ταυτιστεί με το σημερινό χωριό Κάτω Λεύκαρα.