Μάμας άγιος, Ξυλιάτο

Image

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία του 18ου αιώνα. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 16X5,50 μ. και το πάχος των τοίχων κυμαίνεται από 63-65 εκ. Σημαντική είναι εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, πιθανότατα του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα.