Γεώργιος άγιος, Καμινάρια

Image

Εκκλησία τρίκλιτη ξυλόστεγη με προεξέχουσα ημικυκλική εσωτερικά και τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα. Μετά τη συγχώνευση του ανοικτού νάρθηκα, η εκκλησία έχει σήμερα εσωτερικές διαστάσεις, χωρίς την αψίδα, 17 Χ 9,35 μ. Δυο τοξοστοιχίες από 4 τόξα, που στηρίζονται σε τρεις πεσσούς, χωρίζουν τα κλίτη.

 

Η εκκλησία κτίστηκε τον 18ο αιώνα. Εσωτερικά η στέγη του ναού καλύπτεται στο μέσο κλίτος με ελαφρά κοίλο ξύλινο ταβάνι, στο κέντρο του οποίου έχει τοποθετηθεί νεότερη εικόνα του Χριστού. Κατά περίεργο τρόπο η κτιτορική επιγραφή είναι γραμμένη στην εικόνα του αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο τέμπλο.Το τέμπλο, όπως και το προσκυνητάρι, κατασκευάσθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, αλλά χρυσώθηκε το 1800. Το προσκυνητάρι έγινε το 1782. Στο τέμπλο υπάρχουν εικόνες των μέσων του 18ου αιώνα, κι εικόνες των αρχών του 19ου αιώνα (άγιος Ανδρόνικος, Αθανασία 1820 και άγιος Δημήτριος 1828) έργα του ζωγράφου Μιχαήλ Προσκυνητού που ζωγράφιζε μέχρις ηλικίας 98 χρόνων.