Γεώργιος άγιος, Κοίλη

Image

Ερειπωμένη εκκλησία σε σχήμα σταυρού 2 περίπου χμ. ανατολικά του χωριού Κοίλη. Έχει συνολικό μήκος, εσωτερικά, χωρίς την ημικυκλική αψίδα, 10,50 μ. περίπου και μέγιστο πλάτος 7,20 μ. Στη βορειοδυτική γωνία υπάρχει στενόμακρο παρεκκλήσι, πλάτους 1,12 μ. και μήκους 2,20 μ., που καταλήγει σε μικρή ημικυκλική κόγχη. Το παρεκκλήσι αυτό επικοινωνεί ελεύθερα με το βόρειο σκέλος του σταυρού και με το ανατολικό σκέλος με θύρα πλάτους 0,80 μ. που ανοίγεται στο βόρειο τοίχο του ανατολικού σκέλους.

 

Στην εκκλησία αυτή υπάρχουν δυο στρώματα τοιχογραφιών που χρονολογούνται από τη Μέση Βυζαντινή περίοδο. Στο νότιο τοίχο του νότιου σκέλους του σταυρού σώζονται υπολείμματα τοιχογραφίας εφίππου αγίου, ίσως του αγίου Γεωργίου. Σε καλή κατάσταση σώζεται κεφάλι αγίου σε αχιβάδα του βόρειου τοίχου του ανατολικού σκέλους του σταυρού. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει πυκνή άγρια δενδρώδης βλάστηση που δυσχεραίνει την έρευνα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια