Λουκάς άγιος, Κλεπίνη

Μονόκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία με οξυκόρυφη καμάρα. Κτίσθηκε πιθανότατα τον 16ο ή 17ο αιώνα και επεκτάθηκε σε νεότερα χρόνια, ίσως το τέλος του 19ου ή τις αρχές του 20ού αιώνα στα δυτικά. Οι εξωτερικοί τοίχοι της αρχικής εκκλησίας είναι εξωτερικά αδιάπλαστοι. Στο μέσο του νότιου τοίχου της αρχικής εκκλησίας υπάρχει ευρύ και ψηλό τόξο που σήμερα είναι εντοιχισμένο. Στο μέσο του βόρειου τοίχου υπάρχει θύρα που περιβάλλεται από υστερογοτθικό περίθυρο.

Η νεότερη προσθήκη ξεχωρίζει τόσο στην τοιχοποιία όσο και στις αντηρίδες που στηρίζουν ψηλά τόξα. Οι δυο γωνιακές αντηρίδες του δυτικού τοίχου ενώνονται με δυο τόξα, που στηρίζονται ψηλά στον δυτικό τοίχο σε πρόβολο. Στο μέσο του δυτικού τοίχου υπάρχει θύρα. Η καμάρα της δυτικής προσθήκης είναι ψηλότερη από την καμάρα της αρχικής εκκλησίας.