Γεώργιος άγιος, Μονάγρι

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Μονάγρι είναι μονόκλιτη καμαροσκέπαστη με οξυκόρυφη καμάρα και σφενδόνια και κτίστηκε πιθανότατα τον 15ο ή τις αρχές του 16ου αιώνα. Ολόκληρος ο ναός διεκοσμείτο αρχικά με τοιχογραφίες. Σήμερα τοιχογραφίες σώζονται στο δυτικό τμήμα της καμάρας μόνο. Η καμάρα χωριζόταν σε τέσσερις ζώνες. Στο νότιο μισό στην πάνω ζώνη σώζεται τμήμα της Βάπτισης του Χριστού και στην κάτω η Πεντηκοστή. Το μεγαλύτερο όμως μέρος του νότιου μισού της καμάρας γεμίζει η σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας. Στο βόρειο μισό της καμάρας, στην πάνω ζώνη εικονίζονται ο Επιτάφιος Θρήνος, η εις Άδου Κάθοδος, ο Πέτρος εις το Μνημείον, η ψηλάφηση του Θωμά, οι Τρεις Παίδες εν τη Καμίνω και η Μεταμόρφωση. Στην κάτω ζώνη εικονίζονται ο Ιησούς και η Σαμαρείτις, η Ανάσταση του Λαζάρου, η Βαϊοφόρος, ο Δανιήλ εν τω λάκκω των Λεόντων, μια αδιάγνωστη σκηνή, και ο Ιησούς εις Εμμαούς. Η τέχνη των τοιχογραφιών αυτών είναι μάλλον λαϊκή, αλλά ενδιαφέρουσα. Ο ζωγράφος αναμειγνύει σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης με σκηνές της Καινής Διαθήκης, χωρίς καμιά λογική συνάρτηση. Η τεχνοτροπία και η εικονογραφία των τοιχογραφιών της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου οδηγεί στην τοποθέτησή τους στο 16ο αιώνα.