Παρασκευή αγία, Τεμβριά

Image

Η εκκλησία της αγίας Παρασκευής στο χωριό Τεμβριά  Σολέας είναι ξυλόστεγη εκκλησία με νεότερες επεμβάσεις.