Μαρίνα αγία, Πεδουλάς

Image

Η εκκλησία της αγίας Μαρίνας Πεδουλά είναι μικρή ξυλόστεγη εκκλησία που μπορεί να χρονολογηθεί στον 13ο αιώνα από υπολείμματα ζωγραφισμένων «οικοσήμων» σε σανίδα που βρέθηκε καρφωμένη στην «καρίνα» της στέγης. Δεν έχει διατηρήσει τοιχογραφίες. Η εικόνα της αγίας Μαρίνας, που χρονολογείται στον 13ο αιώνα, βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Μακαρίου στη Λευκωσία.