Παναγία Θεοσκέπαστη, Καλοπαναγιώτης

Image

Η εκκλησία της Παναγίας Θεοσκέπαστης βρίσκεται 500 μ. περίπου βορειοανατολικά του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή. Είναι δίκλιτη, ξυλόστεγη και έχει εσωτερικές διαστάσεις 7,53 Χ 5,93 μ. χωρίς την ημικυκλική αψίδα στην οποία καταλήγει το βόρειο κλίτος στ' ανατολικά. Η αψίδα είναι εγγεγραμμένη σ’ ευθύ ανατολικό τοίχο και έχει χορδή 2,33 μ. και βέλος 1,25 μ. Το νότιο κλίτος είναι πιο στενό (1,83 μ. πλάτος) αλλά πιο μακρύ κατά 1 μ. σχεδόν από το βόρειο κλίτος. Είναι κτισμένη με ακατέργαστους λίθους και λάσπη όπως όλες σχεδόν οι ξυλόστεγες εκκλησίες.

 

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρονολογική ένδειξη για την ανοικοδόμηση της εκκλησίας. Πιθανότατα κτίστηκε τον 17ο ή 18ο αιώνα σαν μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία και επεκτάθηκε αργότερα με την προσθήκη του νότιου   κλίτους.

 

Όταν προστέθηκε το νότιο κλίτος ο αρχικός νότιος τοίχος της εκκλησίας κατεδαφίσθηκε και αντικαταστάθηκε από δυο άνισα οξυκόρυφα τόξα (το δυτικό έχει άνοιγμα 3,65 μ. και το ανατολικό 2,60) για να ενωθούν τα δυο κλίτη. Η εκκλησία έχει δυο εισόδους στον δυτικό τοίχο, μια στο μέσο του βόρειου κλίτους που έχει πλάτος 1,11 μ. και μια μικρότερη στο μέσο του νότιου κλίτους που έχει πλάτος 0,84 μ.

 

Το εικονοστάσιο της εκκλησίας είναι νεότερο αλλά σ' αυτό βρίσκεται εικόνα της Θεοτόκου, έργο του ιερομόναχου Χαραλάμπους του 1759. Παλαιότερη είναι εικόνα των αγίων Αναργύρων που χρονολογείται το 1648. Μέχρι το 1970 φυλασσόταν στην εκκλησία της Θεοσκέπαστης επιστύλιο εικονοστασίου εξαιρετικής τέχνης του 14ου - 15ου αιώνα, που σήμερα φυλάσσεται στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή.

 

Στον βόρειο τοίχο, κοντά στο εικονοστάσιο, υπάρχει τοιχογραφία, η οποία αντιγράφει την εικονογραφία του 24ου οίκου του Ακαθίστου Ὧ Πανύμνητε Μῆτερ..., που έγινε το 1816.