Παρασκευή αγία, Πεδουλάς

Image

Η εκκλησία της αγίας Παρασκευής στον Πεδουλά είναι σήμερα δίκλιτη ξυλόστεγη. Αρχικά ήταν μονόκλιτη με κλειστό πλευρικό νάρθηκα στη βόρεια πλευρά. Σε νεότερα χρόνια ο αρχικός βόρειος τοίχος γκρεμίσθηκε και αντικαταστάθηκε από πασσάλους που στηρίζουν δοκό η οποία ενώνει την εκκλησία με τον νάρθηκα.