Γεώργιος άγιος, Άρπερας

Image

Εκκλησία καμαροσκέπαστη διαστάσεων 13,10 μ. Χ 5,17 μ. περίπου, χωρίς την αψίδα που είναι εσωτερικά ημικυκλική και εξωτερικά τρίπλευρη με τρίλοβο παράθυρο. Τρεις θύρες, στο δυτικό, το βόρειο και το νότιο τοίχο οδηγούν στην εκκλησία. Μια ακόμη μικρή θύρα βρίσκεται στο δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου όπου και η σκάλα που οδηγεί στο γυναικωνίτη της εκκλησίας. Η εκκλησία ιδρύθηκε από τον δραγομάνο Κωνσταντίνο Χριστοφάκη το 1745. Την ανέγερση του ναού αναφέρει επιγραφή που συνοδεύει την αναθηματική τοιχογραφία, στην οποία ο Χριστοφάκης μαζί με την οικογένειά του προσφέρουν την εκκλησία στον άγιο Γεώργιο. Κάτω από την αναθηματική τοιχογραφία εικονίζονται ο άγιος Συμεών ο Στυλίτης και ο άγιος Τρύφων. Στο βόρειο τοίχο, ανατολικά του ανατολικού παραθύρου εικονίζονται ο απ. Πέτρος και ο άγιος Γεώργιος που ζωγραφίσθηκαν από τον γνωστό ζωγράφο Φιλάρετο το 1747. Απέναντι των δυο αυτών τοιχογραφιών, στο νότιο τοίχο, είναι ζωγραφισμένοι ο απ. Παύλος και ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Στην αχιβάδα της Πρόθεσης είναι ζωγραφισμένη η Άκρα Ταπείνωση με την επιγραφή «Η Αποκαθήλωση». Πάνω από την αχιβάδα της Πρόθεσης είναι ζωγραφισμένη η θυσία του Αβραάμ. Δεξιότερα της Πρόθεσης είναι ζωγραφισμένος ο άγιος Στέφανος. Οι τοιχογραφίες αυτές είναι έργα των ζωγράφων Φιλαρέτου και Λαυρεντίου, όπως αναφέρει σχετική επιγραφή στ' αριστερά της Πρόθεσης στο ειλητάριο αγγέλου. Στην επιγραφή αυτή αναγράφονται τα ονόματα των ζώντων και τεθνεώτων της οικογένειας του δραγομάνου Χριστοφάκη για να μνημονεύονται από τους ιερείς στην Πρόθεση κατά την Προσκομιδή.

 

Το τέμπλο και οι προσκυνηματικές εικόνες έγιναν από τον δραγομάνο Χριστοφάκη. Οι εικόνες των αποστόλων και του δωδεκαόρτου έγιναν με δαπάνη του μητροπολίτη Κιτίου Μελετίου το 1785. Το 1745 έγιναν οι εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου, του ευαγγελιστή Ιωάννη, των αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας και των αγίων Γεωργίου και Χριστοφόρου του Κυνοκεφάλου. Η τελευταία φέρει την υπογραφή του ζωγράφου Ιωαννικίου και την χρονολογία 1745.