Βασίλειος άγιος, Καλό Χωριό

Image

Η εκκλησία βρίσκεται στο Καλό Χωρίο Λάρνακας και είναι του 15ου - 16ου αιώνα, μονόκλιτη καμαροσκέπαστη που επεκτάθηκε αργότερα στα δυτικά. Το εικονοστάσιο του ναού είναι το παλαιό εικονοστάσιο της εκκλησίας του Σωτήρος στη Λάρνακα που μετεφέρθη εδώ μετά την κατασκευή του νεότερου εικονοστασίου της εκκλησίας αυτής, όπως φαίνεται τόσο από επιγραφή στην ποδιά του τέμπλου όσο και σ' επιγραφή στην εικόνα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.