Γεώργιος άγιος Περαχωρίτης, Κακοπετριά

Image

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Περαχωρίτη βρίσκεται στο  βορειοανατολικό άκρο της Κακοπετριάς. Είναι μονόκλιτη ξυλόστεγη κι έχει εσωτερικές διαστάσεις 8 Χ 3,30 μ. χωρίς την αψίδα.

 Έχει μια μόνο είσοδο στο δυτικό τοίχο. Ο δυτικός τοίχος δεν  διασώζει τοιχογραφίες. Τοιχογραφίες σώζονται στην αψίδα (Θεοτόκος σε προτομή με τα χέρια υψωμένα σε δέηση και πιο κάτω  τέσσερις ιεράρχες), στο ανατολικό αέτωμα η Ανάληψη και δεξιά  και αριστερά της αψίδας ο Ευαγγελισμός. Πίσω από την Θεοτόκο  του Ευαγγελισμού ο άγιος Σπυρίδων μισοκατεστραμμένος. Στο  νότιο τοίχο εικονίζονται η Πεντηκοστή, η Υπαπαντή, ο άγιος  Ιωάννης ο Πρόδρομος, η Προσευχή του Ιωακείμ, η Προσευχή της  Άννας, ο Ασπασμός του Ιωακείμ και της Άννας, η Γέννηση της  Θεοτόκου και όρθια αδιάγνωστη αγία. Πάνω από το παράθυρο  του νότιου τοίχου εικονίζεται ο αββάς Σισώης και στις παρειές του  παραθύρου δύο άγιοι. Δυτικά του παραθύρου εικονίζονται τέσσερις ασκητές των οποίων τα κεφάλια έχουν καταστραφεί. Στα δυτικά του παραθύρου του βόρειου τοίχου εικονίζονται τέσσερις στρατιωτικοί άγιοι των οποίων τα κεφάλια έχουν καταστραφεί. Στις παρειές του παραθύρου εικονίζονται η αγία Παρασκευή και η αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια. Ανατολικά του παραθύρου εικονίζονται η εις Άδου Κάθοδος, η Βαϊοφόρος, η Ανάσταση του Λαζάρου, η Μεταμόρφωση, η Βάπτιση, ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, η Γέννηση του Χριστού και το όραμα του Πέτρου Αλεξανδρείας.

 

 Ο ζωγράφος είναι μετριότατος. Ακολουθεί την παράδοση, αλλά δεν μένει ανεπηρέαστος από τη δυτική τέχνη. Η διάταξη των τοιχογραφιών δεν είναι σύμφωνη με την ορθόδοξη παράδοση. Η τέχνη του είναι απλοϊκή και αφελής.

 

Αξιόλογο είναι το πάνω μέρος του ξυλόγλυπτου εικονοστασίου και τα βημόθυρα που πιθανότατα ανήκουν στο πρώτο ήμισυ του 17ου αιώνα.