Νικόλαος άγιος, Πέρα Πεδί

Image

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία με ημικυκλική αψίδα εγγεγραμμένη σ’ ευθύ ανατολικό τοίχο. Κτίσθηκε πιθανότατα στα τέλη του 16ου ή τις αρχές του 17ου αιώνα.