Νικόλαος άγιος, Αμμόχωστος

Δίκλιτη ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Βρίσκεται 200 μ. περίπου στ’ ανατολικά της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων.

 

Βλέπε λήμμα: Ο καθεδρικός του Αγίου Νικολάου

 

Το νότιο κλίτος είναι εκκλησία του τύπου του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλλο, ενώ το βόρειο κλίτος είναι καμαροσκέπαστη εκκλησία. Το δυτικό τμήμα της εκκλησίας έχει υποστεί πολλή καταστροφή. Διασώζει ορισμένες τοιχογραφίες. Κτίσθηκε πιθανότατα τον 15ο αιώνα μετά την απελευθέρωση της Αμμοχώστου από τους Γενουάτες. Το βόρειο κλίτος, μ’ εξαίρεση την αψίδα, έχει καταστραφεί.

 

Φώτο Γκάλερι