Νικόλαος άγιος, Γαλαταριά

Image

Μικρή καμαροσκέπαστη εκκλησία που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα περίπου στα νότια του χωριού Γαλαταριά. Έχει εσωτερικές διαστάσεις 7,90X3,12 μ. χωρίς την αψίδα. Η αψίδα είναι ημικυκλική και έχει χορδή 2,30 μ. και βέλος 1,12 μ. Έχει δυο εισόδους, μια στο μέσο περίπου του νότιου τοίχου, δυτικά του ποδαρικού του τόξου που χωρίζει σε δυο την καμάρα της εκκλησίας, και μια στο μέσο του δυτικού τοίχου.

 

Η εκκλησία δεν διακοσμήθηκε ολόκληρη με τοιχογραφίες. Διακοσμήθηκαν με τοιχογραφίες η αψίδα και το ανατολικό τμήμα της εκκλησίας μέχρι το ύψος της γέννησης της καμάρας καθώς και το τμήμα του δυτικού τοίχου που βρίσκεται στα βόρεια της δυτικής εισόδου.

 

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η Θεοτόκος όρθια σε στάση δέησης, ανάμεσα στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Στον ημικυκλικό τοίχο της αψίδας εικονίζονται η Κοινωνία των Αποστόλων, πάνω, και οι ιεράρχες Κύριλλος, Επιφάνιος, Χρυσόστομος, Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Σπυρίδων.

 

Στη μικρή αχιβάδα της Πρόθεσης εικονίζονται η Άκρα Ταπείνωση και στον ανατολικό τοίχο ο άγιος Αθανάσιος (ο Πεντασχοινίτης). Στο ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου, μέσα στο βήμα, εικονίζονται, πάνω, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, πιο κάτω η Φιλοξενία του Αβραάμ, δηλαδή η Αγία Τριάς, και πιο κάτω ο άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς. Απέναντι, στο ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου, μέσα στο βήμα, εικονίζονται πάνω οι Τρεις Παίδες εν τη Καμίνω, πιο κάτω η Θυσία του Αβραάμ και μέσα σε μικρή κόγχη αδιάγνωστος άγιος διάκονος.

 

Έξω από το βήμα στον νότιο τοίχο εικονίζεται ο αρχάγγελος Μιχαήλ και στη βόρεια όψη του ποδαρικού του τόξου ο απόστολος Παύλος. Απέναντι, στον βόρειο τοίχο είναι ζωγραφισμένος ο άγιος Νικόλαος και ο απόστολος Ανδρέας, και στη νότια όψη του ποδαρικού του τόξου ο απόστολος Πέτρος. Τέλος στο βόρειο τμήμα του δυτικού τοίχου εικονίζεται αδιάγνωστος άγιος, ίσως ο άγιος Μάμας.

 

Οι τοιχογραφίες είναι καλυμμένες με παχύ στρώμα καπνιάς που αλλοιώνει τελείως τα χρώματα και καθιστά πολύ δύσκολη την ορθή διάγνωση των εικονιζομένων. Η κατάσταση των τοιχογραφιών κάμνει δύσκολη και τη χρονολόγησή τους. Είναι πολύ πιθανόν ότι τόσο η εκκλησία, όσο και οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα.

 

Φώτο Γκάλερι

Image