Γεώργιος άγιος, Αφάνεια

Στα δυτικά του χωριού Αφάνεια, και στην τοποθεσία Ορνίθι, υπάρχει δίκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία, αφιερωμένη στον άγιο Γεώργιο. Παλαιότερο είναι το νότιο κλίτος που είναι εφοδιασμένο με ημικυκλική αψίδα και διασώζει και αρκετά τμήματα τοιχογραφιών. Το βόρειο κλίτος είναι μικρότερο και στο μήκος και στο πλάτος, δεν έχει αψίδα και είναι μεταγενέστερο. Στη θέση της αψίδας υπάρχει μικρό κτίσμα με τη μορφή θησαυροφυλακίου (sacristie).