Επιφάνιος άγιος, Λιμνάτι

Image

Στα βορειοανατολικά του χωριού Λιμνάτι στην επαρχία Λεμεσού σώζεται μικρή καμαροσκέπαστη εκκλησία αφιερωμένη στον άγιο Επιφάνιο. Το εκκλησάκι αυτό ήταν ημιερειπωμένο αλλά διέσωζε αξιόλογες τοιχογραφίες του 15ου - 16ου αιώνα στον νότιο τοίχο που σωζόταν σ’ όλο του το ύψος και στην αψίδα. Το 1969 συμπληρώθηκαν τα κατεστραμμένα τμήματα του βόρειου και του δυτικού τοίχου και ανακατασκευάστηκε και η οξυκόρυφη καμάρα του ναΐσκου. Έχει μόνο μια θύρα στο μέσο του δυτικού τοίχου. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας διασώζεται η Πλατυτέρα όρθια, με τα χέρια υψωμένα σε δέηση, ανάμεσα στους αρχαγγέλους. Ο αρχάγγελος που βρίσκεται στα δεξιά της Θεοτόκου διασώζεται σε καλή κατάσταση. Στον ημικυκλικό τοίχο της αψίδας διασώζονται 3 από τους έξι ιεράρχες. Άλλες τοιχογραφίες που σώζονται σε καλή κατάσταση είναι ο πρωτομάρτυς   Στέφανος, ο αρχάγγελος, ο απόστολος Παύλος, η αγία Παρασκευή και ο άγιος Γεώργιος έφιππος. Οι άλλες τοιχογραφίες είναι αρκετά κατεστραμμένες.