Συμεών άγιος, Αμμόχωστος

Image

Μικρή, δίκλιτη σήμερα, εκκλησία, μισοερειπωμένη, προσαρτημένη στη νότια πλευρά της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στην Αμμόχωστο. Η αρχική εκκλησία του Αγίου Συμεών ανήκε στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλλο και είχε εσωτερικές διαστάσεις 11X7 μ. περίπου. Η αψίδα της εκκλησίας ήταν ημικυκλική και είχε χορδή 3,50 μ. και βέλος 1,70 μ., είχε δε ένα είδος ημικυκλικού συνθρόνου. Το βορειοανατολικό διαμέρισμα, που χρησίμευε σαν Πρόθεση, είχε σκαμμένη στον ευθύ ανατολικό τοίχο ημικυκλική αχιβάδα. Είναι πιθανό ότι η αρχική εκκλησία που κτίσθηκε στα τέλη του 12ου αιώνα είχε νάρθηκα, του οποίου η αρχική μορφή έγινε αδιάγνωστη από τις μεταγενέστερες επεμβάσεις.

 

Τον 13ο αιώνα προστέθηκε στη νότια πλευρά της αρχικής εκκλησίας μια άλλη μονόκλιτη με τρούλλο, εσωτερικών διαστάσεων 11,50X5,30 μ., που κατέληγε σε ημικυκλική αψίδα η οποία είχε χορδή 3 μ. και βέλος 1,70 μ. Σ' αντίθεση με την αρχική εκκλησία, τα τμήματα ανατολικά και δυτικά του τρούλλου καλύπτονταν με σταυροθόλια αντί με οξυκόρυφη καμάρα. Αργότερα προστέθηκε νάρθηκας που καλυπτόταν με τρούλλο, που είχε διάμετρο 5 μ. και ήταν μεγαλύτερος από τον τρούλλο της εκκλησίας που είχε διάμετρο 4 μ.

 

Η εκκλησία του Αγίου Συμεών φαίνεται ότι ήταν ο Ορθόδοξος καθεδρικός ναός της Αμμοχώστου κατά το πρώτο μισό του 13ου αιώνα, προτού δηλαδή υποχρεωθεί ο Ορθόδοξος επίσκοπος Αμμοχώστου να μετοικήσει στο Ριζοκάρπασον, ύστερα από την Bulla Cypria του πάπα Αλεξάνδρου Δ' που εκδόθηκε το 1260.