Γεώργιος άγιος, Χούλου

Image

Δυο περίπου χμ. δυτικά του χωριού Χούλου βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Ανήκει στον τύπο του μονόκλιτου με τρούλλο και έχει μεταγενέστερο νάρθηκα καλυμμένο με αξονική καμάρα. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Χούλου έχει δυο αψίδες όπως και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Αφέντρικα Ριζοκαρπάσου. Η μοναδική είσοδος του ναού, στο νότιο τοίχο, είχε τοξωτό πρόπυλο. Άλλη θύρα υπάρχει στο νότιο τοίχο του νάρθηκα. Αρχικά η εκκλησία ήταν ολόκληρη διακοσμημένη με τοιχογραφίες. Σήμερα σώζονται στις κεντρικές παραστάδες τοιχογραφίες του απ. Παύλου και του απ. Πέτρου, τοιχογραφία του αρχαγγέλου στο βόρειο τοίχο, πολύ κατεστραμμένη τοιχογραφία του αγίου Γεωργίου και μεγάλα τμήματα της Ανάληψης στην ανατολική καμάρα της εκκλησίας.

 

Οι τοιχογραφίες, αλλά και η αρχιτεκτονική του ναού, βοηθούν στη χρονολόγησή του στη Μέση Βυζαντινή περίοδο.