Επιφάνιος άγιος, Λουρουτζίνα

Image

Δυο περίπου χμ. στ’ ανατολικά του χωριού Λουρουτζίνα βρίσκεται εκκλησία μισοκατεστραμμένη από τους Τούρκους, αφιερωμένη στον άγιο Επιφάνιο. Η εκκλησία είναι μονόκλιτη με τρούλλο. Τα τόξα στο εσωτερικό της εκκλησίας είναι οξυκόρυφα όπως και οι καμάρες. Είχε δυο θύρες, μια στον δυτικό και μια στον νότιο τοίχο. Στο εσωτερικό του ναού σώζονται κομμάτια τοιχογραφιών που καταστράφηκαν κακόβουλα. Ο τρούλλος της εκκλησίας είχε τέσσερα μικρά παράθυρα με ημικυκλικά τόξα. Διασώζονται μόνο το νότιο και το βόρειο παράθυρο. Το δυτικό και το ανατολικό παράθυρο του τρούλλου καταστράφηκαν μαζί με τα παρακείμενα τμήματα του τύμπανου του τρούλλου. Έχουν καταστραφεί το μεγαλύτερο τμήμα του δυτικού τοίχου, το κεντρικό τμήμα του νότιου τοίχου όπου υπήρχε θύρα και τμήμα του ημικυλινδρικού τοίχου και του τεταρτοσφαιρίου της αψίδας. Οι ωραίες αναλογίες της εκκλησίας και η επιμελημένη τοιχοδομία, σε συνδυασμό με τα σωζόμενα λείψανα των τοιχογραφιών, χρονολογούν την εκκλησία στον 14ο αιώνα.