Γεώργιος άγιος, Σολέας

Image

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο Σολέας είναι του τύπου του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλλο. Έχει τρεις αψίδες. Οι αψίδες των δυο ανατολικών διαμερισμάτων είναι εγγεγραμμένες στον ανατολικό τοίχο. Η κεντρική αψίδα προεξέχει από τον ανατολικό τοίχο και είναι εσωτερικά ημικυκλική και εξωτερικά τρίπλευρη. Σήμερα έχει εσωτερικές διαστάσεις 14,57 μ. μέγιστο μήκος, χωρίς τις αψίδες, και 7,25 μ. μέγιστο πλάτος. Το αρχικό μήκος της εκκλησίας ήταν 11,27 μ. Σε νεότερα χρόνια ο δυτικός τοίχος της εκκλησίας κατεδαφίστηκε κι αντικαταστάθηκε από δυο πεσσούς 0,50 Χ 0,45, και η εκκλησία επεκτάθηκε στα δυτικά με την προσθήκη ενός ορθογώνιου χώρου διαστάσεων 2,75 Χ 7,74 μ. που καλύπτεται με ξύλινες δοκίδες και κεραμίδια.

 

Η εκκλησία είναι κτισμένη με αδρά τετραγωνισμένους πωρόλιθους. Ο τρούλλος έχει τέσσερα μικρά παράθυρα. Έχει μια είσοδο στο μέσο του δυτικού τοίχου της προσθήκης πλάτους 1,92 μ. Η χρονολόγηση του ναού είναι δύσκολη. Όμως τα τόξα που ενώνουν τους πεσσούς με τον δυτικό και ανατολικό τοίχο είναι ημικυκλικά. Ημικυκλικές είναι και οι 4 καμάρες, στη διασταύρωση των οποίων είναι τοποθετημένος ο τρούλος. Εσωτερικά υπάρχει ασυμμετρία τόσο στο μέγεθος των πεσσών που στηρίζουν τον τρούλλο όσο και στις μεταξύ τους αποστάσεις. Διαφορετικές είναι επίσης οι διαστάσεις των τεσσάρων γωνιαίων διαμερισμάτων. Το φαινόμενο αυτό είναι συνηθισμένο στις εκκλησίες της Μέσης Βυζαντινής περιόδου στην Κύπρο. Εξαίρεση αποτελεί η αψίδα που εξωτερικά είναι τρίπλευρη, ενώ ανεξαίρετα οι αψίδες όλων των άλλων εκκλησιών της Μέσης Βυζαντινής περιόδου στην Κύπρο είναι και εσωτερικά και εξωτερικά ημικυκλικές. Μόνο στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου Στέγης το κάτω τμήμα της αψίδας είναι εξωτερικά τρίπλευρο, ενώ από ύψος 30 - 40 εκατοστομέτρων πάνω από το έδαφος γίνεται ημικυκλική και εξωτερικά. Η εκκλησία μπορεί να χρονολογηθεί στη Μέση Βυζαντινή περίοδο. Ακριβέστερη χρονολόγηση δεν μπορεί να γίνει. Ίσως αν αποκαλυφθούν τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού που είναι ασβεστοχρισμένο μπορεί να βοηθήσουν στην ακριβέστερη χρονολόγηση της εκκλησίας.