Σέργιος και Βάκχος άγιοι, Άγιος Σέργιος

Image

Σημαντική δίκλιτη εκκλησία με νεότερο ανοικτό προστώο στη νότια πλευρά, βρίσκεται στον Άγιο Σέργιο της κατεχόμενης Αμμοχώστου.  Αρχικά κτίσθηκε το νότιο κλίτος στον τύπο του μονόκλιτου με τρούλλο, ίσως κατά τα τέλη του 12ου ή τον 13ο αιώνα. Τον 15ο ή 16ο αιώνα προστέθηκε το βόρειο κλίτος και ένα εγκάρσιο κλίτος στη δυτική πλευρά της αρχικής εκκλησίας. Τότε ή λίγο αργότερα προστέθηκε εγκάρσιο κλίτος στη δυτική πλευρά των δυο κλιτών για να επεκταθεί η εκκλησία στα δυτικά. Ταυτόχρονα ο τρούλλος του νότιου κλίτους ξανακτίστηκε στη μορφή που έχει σήμερα. Στον δυτικό τοίχο προστέθηκαν τρεις ισχυρές τοξωτές αντηρίδες για την εξουδετέρωση των ωθήσεων της καμάρας του εγκάρσιου δυτικού κλίτους. Η εικόνα των αγίων Σεργίου και Βάκχου, στους οποίους είναι αφιερωμένη η εκκλησία, χρονολογείται στον 17ο αιώνα. Την εικόνα έκλεψαν οι Τούρκοι μετά την κατάκτηση της περιοχής το 1974.

 

Οι Τούρκοι επίσης, μετέτρεψαν την εκκλησία σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια