Ηλιόφωτοι άγιοι Αλαμάνοι, Άγιοι Ηλιόφωτοι

Image

Βρίσκεται στο χωριό Άγιοι Ηλιόφωτοι και είναι αφιερωμένη στους Αλαμάνους αγίους Ηλιοφώτους*. Σαν κτίσμα δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Επικοινωνεί με σπηλιά στην οποία, σύμφωνα προς την τοπική παράδοση, τάφηκαν οι πέντε άγιοι Ηλιόφωτοι που συνεορτάζονται στις 13 Ιουλίου.