Μάμας άγιος, Κοράκου

Image

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία του 18ου αιώνα.