Θεράπων άγιος, Λεμεσός

Εκκλησία σε παραλιακή πόλη της Κύπρου (Λεμεσός) στην οποία αναφέρεται ότι φυλάσσονταν τα λείψανα του αγίου Θεράποντος. Σύμφωνα με τη διήγηση των θαυμάτων του αγίου, όταν επρόκειτο να γίνει η πρώτη αραβική επιδρομή εναντίον της Κύπρου (649 μ.Χ.) οι κληρικοί του ναού του αγίου ζήτησαν να μάθουν από τον άγιο αν έπρεπε να εγκαταλείψουν την Κύπρο και να μεταφέρουν μακριά τα λείψανά του. Ο άγιος όμως τους είπε να παραμείνουν διότι δεν επρόκειτο να πάθουν οτιδήποτε. Όταν όμως έγινε η δεύτερη εναντίον της Κύπρου επιδρομή (653 μ.Χ.) τότε ο άγιος Θεράπων στην ερώτηση που του υποβλήθηκε και πάλι, τους προέτρεψε να φύγουν γρήγορα γιατί όλη η Κύπρος θα παραδιδόταν στα χέρια των Αράβων. Και τότε οι κληρικοί της εκκλησίας του Αγίου Θεράποντος μετέφεραν τα λείψανα του αγίου στην Κωνσταντινούπολη (ΑΑ SS Maii, VI, 684 -685).

 

Στη διήγηση των θαυμάτων του αγίου Θεράποντος δεν γίνεται περιγραφή της εκκλησίας, ούτε και αναφέρεται η πόλη στην οποία ευρίσκετο. Μερικοί ταυτίζουν την πόλη στην οποία ευρίσκετο η εκκλησία με τη Λάρνακα, επειδή εκεί υπήρχε τζαμί με το όνομα «Ττουραπί» που σύμφωνα με μια εκδοχή προήλθε από τη φράση στου Θεραπή (Θεράποντος). Σύμφωνα με την παράδοση το τζαμί ήταν προηγουμένως χριστιανική εκκλησία. Το τέμενος καταστράφηκε πριν από χρόνια και το Εβκάφ ενοικίασε το χώρο για ίδρυση σταθμού πετρελαιοειδών στην εταιρεία «Πετρολίνα». Πίσω από το γραφείο του σταθμού σώζεται μέχρι σήμερα τάφος της Κλασικής περιόδου που είχε μετατραπεί σε υπόγεια μικρή εκκλησία με την προσθήκη ημικυκλικής αψίδας λαξευτής στο μαλακό βράχο της περιοχής. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες ακόμη σώζονταν στη μισοκατεστραμμένη ημικυκλική αψίδα λείψανα τεσσάρων στρωμάτων τοιχογραφιών, πολύ κατεστραμμένων. Αν και τα λείψανα των τοιχογραφιών του υπογείου αυτού ναϋδρίου δεν βοηθούν στη χρονολόγησή του, εν τούτοις μαρτυρούν για τη μακροβιότητα του ναϋδρίου και το μακραίωνα σεβασμό που απέδιδαν οι κάτοικοι του Κιτίου στον άγιο, του οποίου κάποτε τα λείψανα φυλάσσονταν εκεί. Διότι είναι αναμφισβήτητο ότι το υπόγειο αυτό ναΰδριο χρησιμοποιήθηκε σαν «μαρτύριο». Η εκκλησία ήταν κτισμένη πάνω από το ναΰδριο. Δυστυχώς καταστράφηκε ολοκληρωτικά χωρίς ν' αφήσει οποιοδήποτε ίχνος, όταν κτίσθηκε ο σταθμός πετρελαιοειδών.