Μαρίνα αγία, Φιλούσα Κελοκέδαρα

Image

Τρίκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία εξωτερικών διαστάσεων 13,94X6,92 μ. Τα κλίτη καταλήγουν στα ανατολικά σε ημικυκλικές αψίδες εγγεγραμμένες στο πάχος του ανατολικού τοίχου. Πιθανότατα κτίσθηκε τον 17ο αιώνα και αντικατέστησε άλλην παλαιότερη εκκλησία. Στην εκκλησία σώζονται εικόνες του 13ου, 15ου και 16ου αιώνα. Οι σημαντικότερες είναι μια αμφιπρόσωπη εικόνα της αγίας Μαρίνας και του αγίου Γεωργίου του 13ου και 14ου αιώνα, αντιστοίχως, του Χριστού του 16ου αιώνα, του αγίου Γεωργίου έφιππου με σταυροφορική σημαία κ.α.