Γεώργιος άγιος, Καννάβια

Μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία του 18ου - 19ου αιώνα.