Επιφάνιος άγιος, Ασπρογιά

Image

Εκκλησία μονόκλιτη καμαροσκέπαστη με δεύτερη ξύλινη δίρριχτη στέγη καλυμμένη με αγκιστρωτά κεραμίδια στο χωριό Ασπρογιά. Η εκκλησία έχει σήμερα εξωτερικές διαστάσεις 16,10 Χ 5,90 μ. Το μήκος της εκκλησίας αρχικά ήταν μόνο 11,60 μ. Σε κάποια περίοδο κατεδάφισαν την αψίδα και τον ανατολικό τοίχο και επεξέτειναν την εκκλησία προς ανατολάς κατά 4,50 μ. Η αρχική εκκλησία κτίστηκε πιθανότατα στα τέλη της Βενετοκρατίας ή τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Η εκκλησία έχει μια θύρα στον βόρειο τοίχο και μια στον δυτικό. Σε νεότερα χρόνια ανοίχθηκε μικρή θύρα στο ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου. Δεν διασώζονται τοιχογραφίες. Διασώζονται όμως στην εκκλησία αξιόλογες φορητές εικόνες. Στο τέμπλο η εικόνα του Χριστού είναι του 16ου αιώνα. Άλλες αξιόλογες εικόνες του 16ου - 17ου αιώνα είναι η Βάπτιση, η Έγερση του Λαζάρου, η Ανάληψη, η Μεταμόρφωση (μισοκατεστραμμένη), η Υπαπαντή, η Παναγία Γαλακτοτροφούσα, οι άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία κ.ά.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

 

Φώτο Γκάλερι

Image