Γεώργιος άγιος, Δερύνεια

Image

Ναός μονόκλιτος με τρούλλο, στο κέντρο του χωριού, με πολύ επιμηκυμένη την καμάρα. Το σημερινό μήκος του ναού (14.50 μ.) οφείλεται σε δυο επεκτάσεις στα δυτικά. Το αρχικό μήκος του ναού ήταν 6,25 μ. και το μέγιστο πλάτος, στο κέντρο του αρχικού ναού, 3,70 μ. Αργότερα επεκτάθηκε η δυτική καμάρα αφού κατεδαφίστηκε ο δυτικός τοίχος του ναού, κατά 4,80 μ. Σε πολύ μεταγενέστερα χρόνια ο δυτικός τοίχος της προσθήκης κατεδαφίστηκε και η εκκλησία επεκτάθηκε κατά 3,45 μ. δυτικότερα. Η νέα αυτή προσθήκη καλύφθηκε με δοκίδες και ξύλα που επικαλύφθηκαν με κουρασάνι.

 

Η εκκλησία δεν ζωγραφίσθηκε ολόκληρη. Ποια τμήματα της εκκλησίας ζωγραφίσθηκαν δεν είναι γνωστό. Σήμερα σώζονται τοιχογραφίες στη δυτική όψη της ανατολικής παραστάδος του κεντρικού τόξου του νότιου τοίχου και στη δυτική όψη της ανατολικής παραστάδος του κεντρικού τόξου του βόρειου τοίχου. Στην πρώτη είναι ζωγραφισμένος ο Πρόδρομος και στη δεύτερη ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τοιχογραφία του αγίου Γεωργίου με σκηνές από το μαρτύριό του, ολόγυρα, διακοσμούσε το τύμπανο του κεντρικού τόξου του βόρειου τοίχου. Οι τοιχογραφίες αυτές δεν είναι παλαιότερες του 17ου -18ου αιώνα. Το εικονοστάσιο του ναού είναι του 18ου αιώνα, ενώ οι προσκυνηματικές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας μπορούν να χρονολογηθούν στο 17ο αιώνα.

 

Οι αναλογίες του ναού, η μέθοδος της τοιχοδομίας, η μορφή της βάσης του τρούλλου οδηγούν στη χρονολόγηση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου της Δερύνειας στο 17ο αιώνα.