Νεστοριανών εκκλησία

Image

Μεσαιωνική εκκλησία της Αμμοχώστου, γνωστή και με την ονομασία Άγιος Γεώργιος Εξορινός. Η Εκκλησία όπως φαίνεται και από την Αρχιτεκτονική της ξεκίνησε ως ναός των Καθολικών επί Φραγκοκρατίας που ανήκε στο τάγμα των Νεστοριανών. Η πιο γνωστή οικογένεια Νεστοριανών στην Αμμόχωστο  ήταν οι Λαχανεστούρηδες.  Επί Οθωμανοκρατίας ο Ναός δόθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία.   

 

Βλέπε Λήμμα: Το Τάγμα των Νεστοριανών 

 

Πηγή: 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια