Γεώργιος άγιος, Κουτσοβέντης

Image

Ένα περίπου χμ. βορειοδυτικά του μοναστηριού του Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο χωριό Κουτσοβέντης σώζεται ημιερειπωμένη εκκλησία αφιερωμένη στον άγιο Γεώργιο.

 

Βλέπε λήμμα: Ιωάννης Χρυσόστομος άγιος, Κουτσοβέντης

 

Σώζεται ο νότιος τοίχος και το νότιο τμήμα του τυμπάνου του τρούλλου ενώ οι άλλοι τοίχοι και η αψίδα έχουν καταστραφεί και μόνο τα κάτω μέρη των σώζονται. Ο ναός είναι του τύπου του μονόκλιτου με τρούλλο, αντίθετα όμως με τις άλλες εκκλησίες του τύπου τούτου, στο πάχος του βόρειου και του νότιου τοίχου υπάρχει ένα μόνο τυφλό τόξο, κάτω από τον τρούλλο, όπως και στην εκκλησία του Αγίου Φωτίου στ' ανατολικά της Γιαλούσας. Με τη διάταξη αυτή εσωτερικά η εκκλησία παρουσιάζεται σταυρόσχημη. Είχε εσωτερικές διαστάσεις, χωρίς την ημικυκλική αψίδα, 8,35 Χ 2,71 μ. Ο τρούλλος της εκκλησίας είχε τέσσερα παράθυρα κατά τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι τοίχοι κι ο τρούλλος είναι κατασκευασμένοι από ακατέργαστους ασβεστόλιθους, ενώ τα τόξα του βόρειου και νότιου τοίχου είναι κατασκευασμένα με τετραγωνισμένους πωρόλιθους. Τα τόξα είναι ημικυκλικά.

Η εκκλησία ήταν τοιχογραφημένη. Μέχρι το 1974, σώζονταν τοιχογραφίες πολύ φθαρμένες στο τύμπανο του τυφλού τόξου του νότιου τοίχου και στο εσωρράχιο του ίδιου τόξου μετάλλια με αγίους σε προτομή αρκετά κατεστραμμένα, εκτός από ένα που μας επιτρέπει να χρονολογήσουμε τις τοιχογραφίες και την εκκλησία στην τελευταία δεκαετία του 11ου αιώνα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια