Παναγία Καρδακιώτισσα, Άλωνα

Image

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία στο χωριό Άλωνα, του 17ου ή 18ου αιώνα στη σημερινή της μορφή. Στην εκκλησία υπάρχουν ενδιαφέρουσες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, ίσως του 16ου αιώνα.