Μηνάς άγιος, Λάπηθος

Image

Εκκλησία των χρόνων της Τουρκοκρατίας, μονόκλιτη. Το 1843 προστέθηκε δεύτερο κλίτος και έτσι η εκκλησία έγινε δίκλιτη, όπως και άλλες εκκλησίες την εποχή αυτή (π.χ. Άγιος Κασσιανός και   Άγιος Σάββας Λευκωσίας).

Φώτο Γκάλερι

Image