Μάμας άγιος, Πάνω Λεύκαρα

Image

Μικρή μονόκλιτη με τρούλλο εκκλησία. Αρχικά ήταν διακοσμημένη με τοιχογραφίες. Σήμερα διακρίνονται κατεστραμμένες από πυρκαγιά τοιχογραφίες στον τρούλλο.