Κλήμεντας άγιος, Λευκωσία

Εκκλησία που υφίστατο εκτός αλλά κοντά στη Λευκωσία κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας. Την αναφέρει o G. Sozomeno που υπηρέτησε το 1570 στη Λευκωσία, όταν η πόλη πολιορκήθηκε κι αλώθηκε από τους Τούρκους, λέγοντας ότι οι Τούρκοι, φθάνοντας στην κυπριακή πρωτεύουσα, στρατοπέδευσαν στον Άγιο Κλήμεντα (S. Clemente) «όπου βρίσκεται η πηγή που προμηθεύει με νερό την ακρόπολη» (Excerpta Cypria, 1908, p. 82). Βρισκόταν, πιθανώς, στα νότια ή νοτιοδυτικά της Λευκωσίας.