Ιάκωβος άγιος, Τρίκωμο

Image

Μικρή μονόκλιτη με τρούλλο εκκλησία που βρίσκεται στην πλατεία στην είσοδο του Τρικώμου. Είναι κτισμένη με πωρόλιθους αδρά τετραγωνισμένους. Εσωτερικά τα τόξα και οι καμάρες είναι οξυκόρυφες και εξωτερικά οι αετωματικές απολήξεις των τόξων και των καμάρων έντονα επικλινείς. Η ημικυκλική προεξέχουσα αψίδα αντί να επιστέφεται με τεταρτοσφαίριο καλύπτεται με κτιστή επικλινή στέγη. Ο τρούλλος έχει οκτώ βαθμιδωτά παράθυρα με οξυκόρυφο τόξο. Στο βόρειο, το δυτικό, και το νότιο αέτωμα υπάρχουν παράθυρα βαθμιδωτά. Τα τόξα των παραθύρων του βόρειου και του νότιου αετώματος έχουν τόξο οξυκόρυφο που προεξέχει του τοίχου στηριζόμενο σε λοξότμητους προβόλους. Η εκκλησία έχει δυο εισόδους, μια στον δυτικό και μια στον νότιο τοίχο που επιστέφονται με αβαθή οξυκόρυφα τόξα τα οποία προεξέχουν της τοιχοδομίας. Στο αρχικό σχέδιο της εκκλησίας υπήρχε θύρα και στον βόρειο τοίχο. Κατά τη διάρκεια όμως της ανοικοδόμησης της εκκλησίας η θύρα αυτή εντοιχίσθηκε. Η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου κτίσθηκε τον 15ο ή 16ο αιώνα.

 

Η εκκλησία ήταν διακοσμημένη με τοιχογραφίες, οι οποίες όμως καταστράφηκαν τελείως και μόνο μικρά και ασήμαντα υπολείμματα εσώζονταν μέχρι το 1974. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι τοίχοι στο εσωτερικό διακοσμήθηκαν με πιάτα από πορσελάνη. Μέχρι το 1974 εσώζονταν στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου δυο εικόνες έργα του άγνωστου, από αλλού, ζωγράφου Μελετίου του Κρητός. Στη μια εικόνα εικονίζετο ο Χριστός καθισμένος σε θρόνο και όρθιος ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και στην άλλη η Παναγία ένθρονη και όρθιος ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Στην εικόνα του Χριστού υπάρχει η επιγραφή χειρ Μελετίου τοῦ Κρητός ΑΧΚ Χ[ριστο]ο. Και οι δυο εικόνες είναι όμοιες τόσο στην τεχνική όσο και στην τεχνοτροπία, γι’ αυτό χωρίς αμφιβολία είναι έργα του ίδιου ζωγράφου, του Μελετίου του Κρητός.

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image