Μάμας άγιος, Μουτουλλά

Image

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Έχει ημικυκλική αψίδα εγγεγραμμένη σ' ευθύ ανατολικό τοίχο και κλειστή στοά στη βόρεια πλευρά. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 11X7,10 μ. Στην εκκλησία φυλάσσεται παλαιά λιτανευτική εικόνα του αγίου Μάμα, πιθανότατα των χρόνων της Φραγκοκρατίας.