Κωνσταντίνος και Ελένη άγιοι, Σαράντι

Image

Ξυλόστεγη εκκλησία που έχει σήμερα εσωτερικές διαστάσεις 13,67X3,50 μ. και καταλήγει στ’ ανατολικά σε ημικυκλική αψίδα εγγεγραμμένη σ’ ευθύ ανατολικό τοίχο. Η αψίδα έχει χορδή 2,62 μ. και βέλος 1,21 μ. Η εκκλησία έχει δυο εισόδους, μια στο μέσο του δυτικού τοίχου πλάτους 1,20 μ. και μια στον νότιο τοίχο πλάτους 1,13 μ. Η εκκλησία αρχικά ήταν μικρότερη και ολόκληρη τοιχογραφημένη. Αργότερα επεκτάθηκε και στα δυτικά και στα ανατολικά με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι περισσότερες τοιχογραφίες. Από την αρχική εκκλησία σώζεται τμήμα του νότιου τοίχου που έχει μήκος 7,90 μ. ενσωματωμένο στον σημερινό νότιο τοίχο της εκκλησίας. Το τμήμα αυτό διακρίνεται και εσωτερικά και εξωτερικά. Η αρχική νότια είσοδος, η οποία βρίσκεται στον τοίχο που σώθηκε, έχει μετατραπεί σε παράθυρο.

 

Οι τοιχογραφίες που σώθηκαν είναι οι εξής: Φιλοξενία του Αβραάμ (πίσω από το εικονοστάσιο) πολύ κατεστραμμένη, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η Γέννηση του Χριστού, η Υπαπαντή, η Βάπτιση, πολύ κατεστραμμένη, η Βαϊοφόρος (κατεστραμμένη), η Μεταμόρφωση κι ο Μυστικός Δείπνος, στην πάνω ζώνη. Στην κάτω ζώνη εικονίζονται, στ' ανατολικά της αρχικής θύρας του νότιου τοίχου οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη και στα δυτικά πέντε ασκητές των οποίων τα ονόματα έχουν καταστραφεί. Οι τοιχογραφίες αυτές δεν είναι χρονολογημένες. Εικονογραφικά όμως και τεχνοτροπικά συνδέονται με τις τοιχογραφίες των αρχών του 16ου αιώνα που σώθηκαν σε πολλές άλλες εκκλησίες της περιοχής του Τροόδους. Έτσι μπορούν να χρονολογηθούν στο πρώτο τέταρτο του 16ου αιώνα.