Ιωάννης άγιος, Ερήμη

Μικρή μονόκλιτη με τρούλλο εκκλησία στο βορειοδυτικό άκρο του χωριού Ερήμη. Κτίσθηκε πιθανότατα τον 16ο αιώνα. Διασώζει μερικές τοιχογραφίες που μπορούν να χρονολογηθούν στον 16ο αιώνα.